Johdatus työprosessin kehittämiseen

Tavoite: Opiskelija ymmärtää työntutkimuksen ja työprosessin kehittämisen periaatteet ja niiden vaikutuksen työprosessin tehokkuuteen, energian kulutukseen ja hiilijalanjälkeen
metsa-2

Toteutustapa:
27 tuntia itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä.

Kenelle koultuus sopii?

  • metsäkoneyrittäjät
  • metsäkoneenkuljettajat
  • operaatioesimiehet
  • metsätoimihenkilöt
  • metsäpalveluyrittäjät
  • metsätalousyrittäjät

Sisältö:

  • Työntutkimuksen perusteet
  • Työprosessin kehittäminen ja vaikutukset työn tuottavuuteen, energian kulutukseen ja hiilijalanjälkeen
  • Työntutkimusaineiston hankkiminen ja käsittely (esimerkiksi metsäkoneiden tuottama konedata)
  • Työntutkimusharjoitus esimerkkiaineistolla

Toteuttaja: TTS Työtehoseura