Metsätyömaan hiilijalanjäljen laskeminen

Tavoite: Opiskelija ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi opiskelija ymmärtää metsätyömaan hiilijalanjäljen arvioinnin ja päästövähennystoimet.
Metsa-1

Toteutustapa:

4 h verkko-opetus, 23 h itsenäinen opiskelu verkkoympäristössä

Kohderyhmät:

 • metsäkoneyrittäjät
 • metsäkoneenkuljettajat
 • operaatioesimiehet
 • metsätoimihenkilöt
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät

Sisältö:

 • Mitä hiilijalanjäljen laskennalla tarkoitetaan?
 • GHG protokolla: organisaation hiilijalanjälki
 • Scopet eli päästöluokat
 • Miten metsätyömaan hiilijalanjälkeä voidaan arvioida?
 • Päästövähennystoimet


Toteuttaja: Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy