Suositusten mukainen harventaminen

Tavoite: Opiskelija ymmärtää hyvän metsänhoidon suositusten mukaiset harvennusmallit, osaa hyödyntää simulaattoria harjoittelussa ja ymmärtää harvennusmenetelmien vaikutukset hiilensidonnan kannalta.
metsa-3

Toteutustapa:

48 tuntia itsenäistä opiskelua verkkoympäristössä, 6 tuntia maastoharjoituksia. Laajuus yhteensä 54 tuntia.

Kurssi suoritettavissa 1.1.2024 alkaen

Kenelle koulutus sopii?

 • metsäasiantuntijat
 • metsäneuvojat
 • puunostajat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät
 • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat

Sisältö:

 • Kasvatushakkuut ja ilmastonmuutos
 • Kasvatusmallit (alaharvennus, yläharvennus, laatuharvennus, jatkuva kasvatus)
 • Korjuujäljen laatu
 • Omatoiminen simulaattoriharjoittelu
 • Maastoretkeily: eri harvennusmenetelmät käytännössä sekä korjuun laatu

Toteuttaja: TTS Työtehoseura