Ilmastotoimien taloudelliset vaikutukset

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ansaintamahdollisuudet metsämaasta ilman hakkuita. Kurssilla käsitellään seuraavia teemoja: metsämaan hyödyntäminen ilman hakkuita, metsän suojelu, metsä matkailu- ja virkistyskäytössä.
Metsa-dronekuva

Toteutustapa:

2 h verkko-opetus ja 52 h itseopiskelua verkkoympäristössä

Kohderyhmät:

 • metsäasiantuntijat
 • metsäneuvojat
 • puunostajat
 • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät

Sisältö:

 • Hiilensidontapalvelut
 • Hiilinielurekisteri
 • Metsä kompensaatiometsänä
 • Luonnontuotteiden keruu ja kasvatus
 • Metsien suojelu
 • Metsämaan vuokraus tuulivoimayhtiölle
 • Matkailu ja virkistyskäyttö

Toteuttaja: Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy