Metsien hiilivaraston kasvattaminen

Tavoite: Tämä opintomoduuli toimii pohjustuksena opintokokonaisuudelle. Opit ymmärtämään enemmän metsän hiilivarastoon vaikuttavista tekijöistä, ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti metsän eri ulottuvuuksia sekä niiden suhteita toisiinsa hiilensidonnan kannalta, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja hiilivarastoon, ennallistamisen merkityksen ja puunkäyttötapojen merkityksen hiilivarastoon.
Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa TTS Työtehoseura SYKLI Hiilisavotta

Hanki maksuttomilla verkko-opinnoilla osaamista metsien hiilensidonnasta metsätaloudessa – osallistu myös retkelle Hyytiälän metsäasemalle!

Haluatko syventää ymmärrystäsi metsien hiilivarastosta ja niiden roolista ilmastonmuutoksen torjunnassa? Osallistumalla tähän maksuttomaan verkko-opintojen kokonaisuuteen, pääset pureutumaan metsäekosysteemin syvimpiin salaisuuksiin ja saat kokonaisvaltainen näkemyksen metsien eri ulottuvuuksista hiilensidonnan näkökulmasta. Kurssilla käsitellään mm. metsän maaperää ja hiilensidontaa, metsän elinkaarta ja kiertoaikaa hiilensidonnan näkökulmasta sekä ilmastonmuutosta metsätalouden kannalta.

Hyytiälän metsäasema
Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle!

Opiskeluun liittyy myös ainutlaatuinen mahdollisuus osallistua vmaksuttomalle ekskursiolle Helsingin yliopiston Hyytiälän metsäasemalle. Metsäasemalla perehdymme maailman huipputason tutkimustyöhön. SMEAR II -tutkimusasemalla saadaan tietoa muun muassa metsän hiilitaseesta ja sen vaihtelun syistä – merkittävää tietoa, joka koskettaa metsätalouden harjoittajia enenevässä määrin, koska sen vaikuttaa Suomen hiilineutraaliustavoitteeseen ja sitä myöten sopiviin hakkuumääriin ja metsätalousmenetelmiin.

Kurssin ja maastokäynnin sisältö auttaa suunnittelemaan metsänkäyttöä ja -hoitoa pitkällä aikavälillä tuottoisasti ja mahdolliset, lisääntyvän sääntelyn mukanaan tuomat sanktiot välttäen. Tuottojen maksimoinnin kannalta on myös välttämätöntä ymmärtää metsän hiilitaseeseen vaikuttavat tekijät ja metsän rakenteet ja tyypit, jotka sitovat hyvin hiiltä ja selviävät muuttuvissa olosuhteissa.

Metsäretki tarjoaa syvempää ymmärrystä metsätaloudesta ja auttaa suunnittelemaan kestäviä päätöksiä metsien hyödyntämisessä.
Merkitse kalenteriisi päivämäärä 16.5.2024 ja liity mukaan Hyytiälän metsäretkelle!
-Paikkoja on rajoitetusti

Maastokäynti avartaa sekä metsätoimihenkilöiden että metsäkonetyöntekijöiden ammatillista ymmärrystä ja tuo hahmotusta päivän polttamaan kysymykseen metsän hiilensidonnasta ja metsästä hiilivarastona.

Koulutuksen toteutustapa:

2 h verkko-opetus ja 25 h itseopiskelua verkkoympäristössä

Kohderyhmät:

 • metsäasiantuntijat
 • metsäneuvojat
 • puunostajat
 • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät

Sisältö:

 • Metsän maaperä ja hiilensidonta
 • Metsän elinkaari ja kiertoaika hiilensidonnan näkökulmasta
 • Monimuotoinen metsä, indikaattorit ja hiilensidonta
 • Ennallistaminen
 • Ilmastonmuutos metsätalouden kannalta
 • Puunkäyttötavat ja hiilen varastointi

Ekskursio:

Ajankohta: 16.5.2024
Paikka: Helsingin yliopiston metsätutkimusasema Hyytiälässä, Juupajoella

Maksuton bussikuljetus reitillä Helsinki -Hämeenlinna – Tampere – Juupajoki.

Ekskursiolle osallistumisen edellytys on Metsien hiilivaraston kasvattaminen -opintomoduulin käyminen. Ihannetapauksessa kurssi on metsäkäyntiin mennessä muilta osin suoritettu.

Aikataulu:

 • 10-11:30 SMEAR II-tutkimusasemaan tutustuminen
 • 11:30-12:30 lounastauko (hanke tarjoaa)
 • 12.30-15:00 Tutustuminen lähistön metsäkohteisiin (Erivaiheisia metsiä ja niiden hiilensidontaa) 15:00 kotia kohti.

Toteuttaja: Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy