Hiilensidonnan laskeminen ja ilmastotoimet käytännössä

Tavoite: Opiskelija ymmärtää ilmakehään vaikuttavat eri kasvihuonekaasut, perusteet metsien roolista ilmastopolitiikassa, metsät hiilinieluina ja hiilivarastoina, metsämaan kasvihuonekaasutaseen ja ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi.
leimikko-hiilensidonta

Toteutustapa:
2 h verkko-opetus + n. 52 h itseopiskelua verkkoympäristössä

Kenelle koulutus sopii?

 • metsäasiantuntijat
 • metsäneuvojat
 • puunostajat
 • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät


Sisältö:

 • Kasvihuonekaasut ilmakehässä
 • Metsäsektorin hiilivirrat
 • Metsien rooli ilmastopolitiikassa
 • Metsät hiilivarastoina
 • Metsien rooli ilmastonmuutoksessa
 • LULUCF-sektorin päästöt ja poistumat – metsämaan kasvihuonekaasutase
 • Hiilenkierron tutkimus
 • Ohjauskeinot hiilinielujen lisäämiseksi ja päästöjen vähentämiseksi

Toteuttaja: Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy