Metsien kasvun ja hiilensidonnan edistäminen

Tavoite: Opintomoduuli toimii sekä itsenäisenä kokonaisuutena että johdantona koko opintokokonaisuuteen (6 moduulia). Opiskelija ymmärtää metsämaahan kohdistuvat paineet, metsien merkitys hiilinieluina, ristiriidat eri intressien osalta, mikä vaikuttaa metsien kykyyn toimia hiilinieluina, metsät ekosysteemipalveluna.
metsien-kasvu-ja-hiilensidonnan-edistaminen

Toteutustapa:
2 h verkko-opetus + n. 52 h itseopiskelua verkkoympäristössä

Kenelle koulutus sopii?

 • metsäasiantuntijat
 • metsäneuvojat
 • puunostajat
 • ELY-keskusten ja kuntien metsäasioista vastaavat
 • metsäpalveluyrittäjät
 • metsätalousyrittäjät

Sisältö:

 • Metsät intressien ristipaineessa
 • Metsät hiilinieluina, perusteet ja taustat, metsien merkitys hiilinieluina Suomessa
 • Metsien kyky sitoa hiiltä – mitkä asiat vaikuttavat
 • Metsänomistajan motivaattorit hiilinielujen säilyttämiseen
 • Metsän tarjoamat ekosysteemipalvelut. 

Toteuttaja: Suomen Ympäristöopisto Sykli Oy