Mikä on hiilisavotta?

Hiilisavotta on TTS Työtehoseuran ja Suomen ympäristöopisto Syklin yhdessä tarjoama metsäalan täydennyskoulutuskokonaisuus, joka on osa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus JOTPA:n rahoittamaa Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa -hanketta.
Koulutus tarjoaa mahdollisuuden pysyä edelläkävijöiden joukossa kehittämällä omaa ammattitaitoa ja tietämystä ilmastokestävästä metsätaloudesta.

KoulutusHankkeen taustaa

Ilmastotavoitteiden saavuttaminen on kriittisen tärkeää maankäyttösektorilla. Vuonna 2022 uudistettu ilmastolaki asettaa
Suomelle tavoitteen saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä, ja maankäyttösektori on keskeinen tässä pyrkimyksessä.

Euroopan unionin asetus (EU) 2018/841 asettaa tavoitteita Suomen hiilinielujen kehitykselle, ja maankäyttösektorin odotetaan kompensoivan päästöjä. 

Koulutus auttaa osaltaan varmistamaan, että Suomi täyttää kansainväliset velvoitteensa ja pysyy linjassa EU:n tavoitteiden kanssa.