Metsäkoneyrittäjän hiilisavotta

Opintokokonaisuudessa perehdytään metsätyömaan hiilijalanjäljen laskemiseen ja syvennytään metsäkoneiden käyttöön hiilinielujen kannalta. Opinnoissa perehdytään metsäkoneiden konedatan hyödyntämiseen, metsäkoneen taloudelliseen käyttöön, konevalmistajien fleet management -ohjelmistoihin ja kehitetään työprosesseja.

Koulutukset

metsa-2
Tavoite: Opiskelija ymmärtää työntutkimuksen ja työprosessin kehittämisen periaatteet ja niiden vaikutuksen työprosessin tehokkuuteen, energian kulutukseen ja hiilijalanjälkeen
metsien-kasvu-ja-hiilensidonnan-edistaminen
Tavoite: Opiskelija tunnistaa omassa metsäkoneenkuljettajan työssään kehittämiskohteen, määrittää keinot työn kehittämiseksi ja seuraa työtavan muutoksen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja työviihtyvyyteen
Metsa-1
Tavoite: Opiskelija ymmärtää perusteet hiilijalanjäljen laskennasta ja siihen liittyvistä tekijöistä. Lisäksi opiskelija ymmärtää metsätyömaan hiilijalanjäljen arvioinnin ja päästövähennystoimet.
Hiilinieluihin liittyvä osaaminen metsätaloudessa TTS Työtehoseura SYKLI Hiilisavotta
Tavoite: Tämä opintomoduuli toimii pohjustuksena opintokokonaisuudelle. Opit ymmärtämään enemmän metsän hiilivarastoon vaikuttavista tekijöistä, ja tarkastelemaan kokonaisvaltaisesti metsän eri ulottuvuuksia sekä niiden suhteita toisiinsa hiilensidonnan kannalta, ilmastonmuutoksen vaikutukset metsätalouteen ja hiilivarastoon, ennallistamisen merkityksen ja puunkäyttötapojen merkityksen hiilivarastoon.